TIETOSUOJA
Laatimispäivä 14.5.2018
Käyttäessäsi palvelujamme Sinua saatetaan pyytää antamaan myös henkilökohtaisia tietoja.
Näihin kysymyksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista. Henkilökohtaiset tietosi tallennetaan ja niitä käsitellään Suomen tietosuojamääräysten mukaisesti.
Kotisivujemme kautta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytetään joko sopimuksen laatimiseen ja yhteydenottosi käsittelyyn.
Tietojasi voidaan käsitellä ja käyttää myös neuvonnan, mainonnan ja  uutisointitarkoituksiin vain, mikäli olet antanut tähän erikseen suostumuksesi.
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Kainuun SETA ry, setakainuu@gmail.com

Y-tunnus: 217.969
YHTEYSTIEDOT REKISTERIASIOISSA
setakainuu@gmail.com

Rekisterin nimi
Kainuun seta ry:n jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Analysointiin ja profilointiin, yhdistyksen markkinoinnin, mainonnan ja/tai
suoramarkkinoinnin suuntaamiseen. Sivustoon ja palveluiden viestintään, jäsenasioiden hoitamiseen, markkinatutkimuksiin sekä sähköiseen suoramarkkinointiin
henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT
Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Osoitetiedot
Analyysi ja profiilitiedot
Käyttäjän IP-osoite ja siirtymiset, maatiedot

Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten (kumppanuuksien), kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä
päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan yhdistyksen jäsentiedoista ja järjestelmistä sekä mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista internet -tietolähteistä tai -työkaluista.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisteriin kerätään tilastotietoja jäseneksi liittymisen yhteydessä.
Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.
Voimme luovuttaa henkilötietojasi käyttötarkoituksia varten voimassa olevan
henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Sivuston välityksellä antamiasi
tietoja voidaan luovuttaa mm.
1. Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
2. Maksupalvelun tarjoajille
3. Yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellet ole sitä erikseen kieltänyt
4. Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai muu tärkeä etu niin vaatii

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllämainitulle sähköpostiosoitteeseen, josta se ohjataan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.
Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Vastaamme viikon kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen peruutuksen vuoksi sekä jäsenyyden päättyessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yhdistyksen tietoverkko ja palvelinkumppanin sekä suunnittelulaitteistoissa, jolla rekisteri mahdollisesti sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa
ja muuta markkinointia varten.